لیست نمایندگان بهمن دیزل

 

 

نام نمایندگی  عاملیت شهر تلفن تلفن همراه سرویس ها
منصور عمادی گنگ لو   بستان آباد 04324126668 09141130058 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
دیزج چراغی   آذرشهر 04124326694 09143121683 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انزکتور دیزل BG
محمد محمدی گللو   اردبیل 88113120451 09143520117 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انزکتور دیزل BG
احد رنجبر   اردبیل

 

04518812056 

09141518176  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 

 

سید احمد افتخاری 

   اصفهان 03113866628   09131188991  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 

 

دیزل کامیون دشتستان(محمد آبادی)

  برازجان 02734372743 09171715847  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
تعمیرگاه مرکزی   تهران 0214808122    سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
انبر علی بوبه تاش   ورامین 02922163966 09122912500  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
امیر بهرامی راد    جاجرود  02176262738  09121229402   سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
 بابایی   تهران  02156319001  09121052949   سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
 علی اضغر هراتی   سبزوار 0571445345944   09151713058   سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
غلام حسین کیانی دوم     مشهد 05113925400   09151161616  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
آرش دریحکی    ماهشهر  06522358066   09161522360  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
علی رستمی    زنجان   02417289078  09121410417  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
 کوروش میرزاخانی    شیراز 07112260413 09171170577  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
سید جواد زهرایی    کازرون  07212243101  09171210226   سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
 ضیغمی   شیرلز  07118425100  09126013246 

 

سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG

بهادری    شیراز  07137418550 09170817660 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
احمدی    آباده  07113345323  09177511230  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
 حسن حاج طاهری   قزوین  02812564722   09121821517 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
طیب علی مهرانچی     رشت  01325433402 09112370747  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
 امجد آهکی    رشت 013122223577  09111389334  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
 نبی اله خسروی   اراک   08614131719  09181617251 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
شرکت توان خودرو سپاهان    بندرعباس   07612793452 09131139288  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 
 سید علی حسینی پورهدش   یزد   035172390 09131531874  سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG 

 

 

 

 

بازدید

بازدید روز

۱۹۶۲

بازدید دیروز

۴۱۹

بازدید ماه

۱۷۰۷۱

بازدید کل

۳۷۴۸۴۷۵

افراد آنلاین

۷۵۵